Vergaderen met Disney

Onlangs was ik procesbegeleider van een werkgroep ouderen. Een enthousiaste werkgroep met veel ideeën, die écht iets voor elkaar wil krijgen. Maar hoe? Hoe zorg je er bijvoorbeeld voor dat kritisch denken ruimte krijgt, terwijl de gedrevenheid overeind blijft? Wij maakten gebruik van de Disney-strategie.

De Disney-strategie is gebaseerd op Walt Disney’s succesvolle manier van werken. Hij erkende verschillen in denkstijl en maakte er gebruik van. De een kan goed ideeën laten stromen (dromer). Een ander benoemt aan welke criteria een resultaat moet voldoen (criticus). Weer een ander is meer van de praktische aanpak (uitvoerder).

Iedere inbreng is nuttig. Door de volgorde van denkstijlen te structuren – en allen daar goed aan te houden – komen de verschillende invalshoeken tot zijn recht. Met resultaat: in ons voorbeeld had de werkgroep in drie kwartier één idee uitgekozen en uitgewerkt tot werkafspraken, waar ieder mee aan de slag kan.