MDO, netwerkzorg en meer

Heb jij zicht op wie wat doet in jullie wijk?
Weet je elkaar te vinden in een concrete situatie?
Hebben jullie praktische werkafspraken gemaakt?
Lukt het om een goede MDO-structuur te vinden?
Brengt de netwerkbijeenkomst het resultaat dat je beoogt?
Wil je meer samenwerken, maar weet je niet hoe te beginnen?

Laten we samen werking hebben

Waarom

In ons versnipperd maatschappelijke landschap zijn bruggen nodig om passende hulp te bieden. MDO’s en netwerkbijeenkomsten kunnen zo’n brug zijn. Maar hoe organiseer je zoiets en wie gaat wat doen? Als dit geen dagelijkse kost is, loont het om gebruik te maken van ervaring.  

Voor wie

Professionals in zorg – welzijn – onderwijs – sociaal domein die samenwerking zoeken om passende hulp te bieden, maar worstelen met tijd of planmatige aanpak.

Wat en hoe

Met initiatiefnemers en/of deelnemers maak ik concreet wat de groep wil bereiken. Ook breng ik de stand van samenwerken in kaart. Daaruit volgt een plan dat we bespreken. We stellen bij en gaan aan de slag. Afhankelijk van tijd en capaciteiten verdelen we de taken. Ik fungeer als klankbord en stimuleer de voortgang. Waar nodig organiseer ik zelf.

Als het proces voldoende loopt, schuif ik naar de achtergrond. Na verloop van tijd haak ik aan om te kijken wat goed gaat en wat anders/beter kan.

Mijn werkwijze is geschikt voor MDO’s, netwerkbijeenkomsten of ander multidisciplinair overleg. Dat kan offline of online overleg zijn, of een combinatie daarvan.

Met MDO bedoel ik Multi Disciplinair Overleg, waarin een actuele, concrete casus besproken wordt door professionals met verschillende functies en vaak ook met de persoon/personen om wie het gaat.

Bij een netwerkbijeenkomst ligt het accent op het vormen en onderhouden van ‘infrastructuur’. Het gaat om het leren kennen van elkaar en elkaars expertise. Ook voor het uitwisselen van kennis, bespreken van ontwikkelingen of actueel houden van zorgpaden zijn netwerkbijeenkomsten effectief.

Kosten

Op basis van de vraag en setting, maak ik een inschatting van de benodigde tijd. Het uurtarief is € 69,- excl. BTW. Facturatie is op basis van de werkelijke tijd of het afgesproken totaalbedrag.  

Het is mogelijk de kosten met meerdere organisaties te delen. Vraag naar de voorwaarden.

Marian Kremer contact Slagvaardig overleg

Benieuwd hoe ik jullie kan helpen? Laten we een kop koffie drinken.

Een afspraak is snel gemaakt via 06 1782 1731 of het contactformulier.