Marian Kremer

Hoofd en hart

Na mijn bedrijfskundige opleiding Logistiek & economie werkte ik in het bedrijfsleven. Ik bracht procesmatig denken-en-doen in praktijk en leerde veel over samenwerken. Bruggen bouwend tussen hoofdkantoor en productielocatie, tussen beleid en praktijk, tussen mensen en middelen. Een avontuurlijke tijd.

Op een bepaalde manier was het “te veel hoofd” en “te weinig hart”. Daarom stapte ik over naar zorg en wel zijn. Al ruim 15 jaar zet ik me in voor maatschappelijk belang. Voor resultaten die er toe doen in het leven van mensen: meedoen in de maatschappij, zo gezond mogelijk zijn, je wel voelen. Dat raakt mijn hart en geeft me voldoening.

Marian Kremer

Motto: Een andere kijk verrijkt

Ik werk/werkte op verschillende plekken en met verschillende professionals. Van ziekenhuis tot dagbesteding, van wijkgerichte ketenzorg tot publieke gezondheidszorg. Ik houd van die verschillen. Het daagt me uit als mens en als professional om steeds weer te kijken naar de situatie die voor ligt. Open staan en nagaan wat hìer nodig is. Combineren, verbinden. Overeenkomsten zien en ruimte laten voor verschillen. Vandaar mijn motto: een andere kijk verrijkt.

Overleg vind ik leuk. Ja echt! Want tijdens overleg spelen al die aspecten een rol. Of het nu gaat om (inter)collegiaal overleg of tussen patiënt en professional. Het gaat om de meerwaarde van samen.

Missie: verschil maken

Tijdens overleg zijn professionals veelal gefocussed op de inhoud. Voor effectief overleg is óók structuur en samenwerking nodig. Daar ben ik nou juist van. Zo vullen we elkaar aan, hoe mooi is dat.

Ik geloof in opbouw van onder af. Misschien komt dat omdat ik graag tuinier en leer van de natuur: als je wilt dat planten gedijen, zorg dan voor goede grond en omstandigheden.

Zorgen voor zinvolle uitwisseling, nieuwe inzichten en heldere afspraken. Voor energie en nut. Resultaat en werkplezier. Het is mijn missie professionals te begeleiden bij slagvaardig overleg: overleg om samen verschil te maken in het leven van mensen.

Profiel: betrokken en resulaatgericht

Als procesbegeleider help ik om van idee of probleem – via doel – naar resultaat te komen. Ik denk vanuit samenhang en kijk met frisse blik over grenzen van afdelingen of organisaties heen. Ik werk graag met wat er is, heb oog voor potentieel en sta neutraal ten opzichte van de inhoud. Wat ik doe is:

Vragen stellen en luisteren, ook tussen regels door.
Organiseren waar nodig, coördineren waar zinvol.
Zorgen voor overzicht en de voortgang stimuleren.

Hoe kan ik bijdragen in jou/jullie ontwikkeling?

Zullen we eens een praatje maken? Een afspraak is zo gemaakt via 06 1782 1731 of via het contactformulier.