Overleg om samen het verschil te maken

professionals in zorg - welzijn - onderwijs - sociaal domein

procesbegeleider Marian Kremer
Marian Kremer
  • Loopt jullie overleg dikwijls uit?
  • Lukt het om een goede structuur te vinden?
  • Brengt de netwerkbijeenkomst het resultaat dat je had beoogt?
  • Heb jij moeite om je goede ideeën voor het voetlicht te brengen?
  • Zijn jullie zelfsturend en ben jij de ‘pineut’ om voorzitter te zijn?

Het kan anders. Zinvolle uitwisseling waardoor nieuwe inzichten ontstaan. Heldere afspraken die worden nagekomen. Met meer vertrouwen een overleg in en met beter resultaat er uit. Tot je recht komen in je vak.

Ik help professionals in zorg – welzijn – onderwijs – sociale domein met het houden van slagvaardig overleg. Ik verbind, breng structuur aan en houd overzicht. Of coach jullie hoe je dat zelf kunt doen. Het kan een vraag van een groep zijn of een individuele ontwikkelingsvraag.

Mijn uitgangspunt is steeds: gelijkwaardig + vaardig = slagvaardig. Mijn rol varieert, want iedere vraag is gelukkig anders ?.

Wat kan ik voor jou, voor jullie doen?