Privacy verklaring

Inleiding

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om jouw privacy te beschermen voor zover wij kunnen. In deze verklaring lichten wij graag onze aanpak daarvoor aan je toe. Door gebruik te maken van of mee te werken aan onze dienstverlening accepteer je deze Privacy Verklaring enn geef je ons toestemming jouw persoonsgegevens te gebruiken voor onze dienstverlening. Deze Privacy Statement heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Slagvaardig Overleg, een handelsnaam van MKW Coaching & Management.

Slagvaardig overleg houdt zich bezig met dienstverlening omtrent multidisciplinair overleggen en samenwerken door professionals van zorg, welzijn, onderwijs en sociaal domein. Het zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens en klantinformatie is voor ons van groot belang. Wij gebruiken persoonsgegevens alleen voor doelen die op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) zijn toegestaan.

Welke gegevens verzamelen we en voor welk doel?

Slagvaardig overleg bewaart jouw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Dit doen wij om Onze diensten aan je te kunnen leveren. Bijvoorbeeld om op jouw verzoek informatie te geven over onze dienstverlening, een offerte uit te brengen en hier vervolgens uitvoering aan te geven, de relatie met jou te onderhouden in het kader van de opdracht, voor followup naar aanleiding van een opdracht, om een aanvraag voor coaching of een organisatieadvies te verwerken en te bevestigen en om een factuur te verzenden.

Bewaren persoonsgegevens

Wij slaan jouw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Deelnemersgegevens en (factuur)gegevens van onze opdrachtgevers bewaren wij maximaal 10 jaar in onze administratie na de laatste activiteit. Op jouw verzoek kunnen we al jouw gegevens direct na contact uit ons bestand verwijderen.

Inzage, bewaartermijn en beveiliging dossier

Jouw eventuele dossier en gegevens bewaren wij 1 jaar na afronding van het traject. Het dossier wordt op zodanige wijze bewaard door Slagvaardig overleg, dat de vertrouwelijkheid van de gegevens bewaard blijft. Uitsluitend met jouw toestemming delen wij een eventueel verslag met de opdrachtgever. Voorafgaand heb je hierin inzage en kun je nadere toelichting hierop krijgen. Je hebt het recht om verstrekking van het verslag aan de opdrachtgever, te blokkeren. Blokkeren is niet mogelijk, indien er sprake is van een wettelijke regeling, waaruit blijkt dat het verslag toch verstrekt dient te worden. In dit geval word je door Slagvaardig overleg in de gelegenheid gesteld om eventuele bezwaren tegen jouw verslag op te stellen. Deze bezwaren versturen wij gelijktijdig met het verslag.
We zullen je inzage in en/of een afschrift van eventuele dossier geven, wanneer je hier om vraagt. We zullen je persoonsgegevens corrigeren, als je kunt aantonen dat deze onjuist of onvolledig zijn of niet ter zake doen voor de doelstelling van het eventuele dossier. Wanneer je een schriftelijk verzoek indient tot vernietiging van je dossier, dan gaan wij tot vernietiging over. Daarvoor kun je contact met ons opnemen via .

Geheimhouding en gedragscode

Slagvaardig overleg is te allen tijde gehouden aan geheimhouding van alle kennis die voortkomt uit de werkzaamheden, mits dit gegevens van vertrouwelijke aard zijn. Onder de geheimhouding valt ook het professionele oordeel over jou. Deze geheimhouding blijft ook na het beëindigen van de werkzaamheden bestaan.

Website

Voor de website van Slagvaardig overleg wordt gebruik gemaakt van Google Analytics. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om rapporten over de website-activiteit op te stellen ten aanzien van het gebruik van de website door de bezoekers. De statistieken worden anoniem bijgehouden.

Vragen, verzoeken of klachten

We hopen je zo te hebben geïnformeerd, dat je een helder beeld hebt van wat wij met de gegevens doen, die wij van jou ontvangen.
Als je hier een vraag over hebt, kan je contact met ons opnemen via